Allt för en bättre inomhusmiljö

Med över 30 år av sanering och utredning gör vi husäganden tryggare och inomhusklimat mer hälsosamma. Genom grundliga utredningar fastställer vi orsaken till problemen och vilka åtgärder som bör göras för ditt hem ska bli mer hälsosamt.

Fuktsanering

Rekonditionering av varor

Brandsanering

Asbestsanering

Ventilationsrengöring

Syllbyte

Ventilerade golv

Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig så snart vi kan

  Ocab förvärvar Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

  Ocab förvärvar Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB som är en ledande aktör i västsverige med kontor i Göteborg, Borås och Varberg. Bolaget har drygt 40 anställda och en årlig omsättning på cirka SEK 80 miljoner. Förvärvet kompletterar Ocabs befintliga verksamheter...

  Läs mer 5

  Ett tryggt husägande med
  Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

  Ett tryggt husägande med bra inomhusmiljö. Vi hjälper både företag och privatpersoner att hålla både fukt och dålig lukt borta. Det känns tryggt att ha kunskap och kontroll över sitt egenägda boende. Vi vill att våra kunder skall få förståelse för skillnaden mellan ett ”friskt” och ett ”sjukt” hus. Vi vill stödja med både kunskap och förebyggande åtgärder samt hjälpa vid problem med fukt eller dålig lukt.

  Förutom vår expertis på fuktsanering, innefattar våra tjänster även brandsanering, asbestsanering, installation av mekaniskt ventilerade golv och syllbyten. Med andra ord, behöver du hjälp fukt eller dålig lukt i hemmet och på företaget, kan du kontakta oss på Brandsanering.

  Lång erfarenhet av fuktsanering

  Vattenskador kan komma plötsligt. Oavsett om vatten tagit sig in i krypgrunden eller om skadan är en följd av läckande tak eller om dränering krävs, behöver du åtgärda problemet innan det växer sig större och får mer allvarliga konsekvenser. Dålig luft i hemmet kan leda till bestående problem med hälsan till följd av mögel och andra skadliga ämnen i den försämrade luften. Det är därför viktigt att hålla ditt hus torrt och fritt från både lukt och fukt som kan leda till bestående skador för både huset och för hälsan hos dig och din familj.

  Misstänker du att du har problem med fukt eller dålig lukt i ditt hem, är du välkommen att kontakta oss på Fuktsanering för hjälp. Vi vet hur fuktsanering fungerar och vilka åtgärder som bör tas vid befintliga fuktskador, samt för att förebygga att skador uppstår innan olyckan inträffat.

  Hur fuktsanering till?

  Lång erfarenhet av fuktsanering

  Vattenskador kan komma plötsligt. Oavsett om vatten tagit sig in i krypgrunden eller om skadan är en följd av läckande tak eller om dränering krävs, behöver du åtgärda problemet innan det växer sig större och får mer allvarliga konsekvenser. Dålig luft i hemmet kan leda till bestående problem med hälsan till följd av mögel och andra skadliga ämnen i den försämrade luften. Det är därför viktigt att hålla ditt hus torrt och fritt från både lukt och fukt som kan leda till bestående skador för både huset och för hälsan hos dig och din familj.

  Misstänker du att du har problem med fukt eller dålig lukt i ditt hem, är du välkommen att kontakta oss på Brandsanering för hjälp. Vi vet hur fuktsanering fungerar och vilka åtgärder som bör tas vid befintliga fuktskador, samt för att förebygga att skador uppstår innan olyckan inträffat.

  Hur går fuktsanering till?

  Syllbyte
  Brandsanering
  Avfuktning
  Luktsanering
  Asbestsanering
  Ventilerade golv
  Ventilationsrengöring

  Experter på syllbyten

  Allt trä blir dåligt som utsätts för fukt, särskilt när möjligheten att torka upp igen är dålig. Om syllarna i ditt hus har drabbats av problem med fukt, dålig lukt eller mögel behöver detta åtgärdas med ett syllbyte. De nya syllarna behöver behandlas med svampdödande medel för att förhindra att problemen uppstår igen.

  Läs mer om syllbyten

  Efter brand följer brandsanering

  Om en brand olyckligtvis skulle inträffa, är vi på plats efter Räddningstjänsten gjort sitt. Vi erbjuder totallösningar för brand- och vattenskador som uppkommit efter branden och bistår med total skadehantering, såsom skadebesiktning, arbetsledning och sanering.

  Läs mer om brandsanering

  Lång erfarenhet av avfuktning

  Det är vanligt förekommande med fukt och mikrobiell påväxt på vindar, en vanlig orsak till detta är bristfällig ventilation i bostaden vilket bör åtgärdas. Misstänker du att du har problem med mögel och fukt på din vind ska du kontakta oss redan idag.

  Avfuktning av vind      Avfuktning av krypgrund

  Luktsanering & rekonditionering

  Att åtgärda problem istället för att kassera och producera nytt ger direkt stora miljövinster. Låt oss snabbt och effektivt åtgärda luktproblem, påväxt av stora såväl som små partier av varor och textilier.

  Läs mer om luktsanering & rekonditionering

  Miljöinventering & asbestsanering

  Asbestsanering är ett område som är omgärdat av ett omfattande regelverk vilket beror på att asbest är cancerframkallande och kan även orsaka andra allvarliga sjukdomar. Vi har tillstånd och utbildad personal med lång erfarenhet av att sanera fastigheter som innehåller asbest.

  Läs mer om asbestsanering

  Bli av med fukt & dålig lukt

  För hus som drabbas av fukt i källaren eller förhöjd fukthalt i bottenplattan kan ventilerade golv vara ett alternativ. Har du problem med fukt, radon eller dålig lukt kan det vara en god idé ett låta oss installera ett mekaniskt ventilerat golv.

  Läs mer om ventilerade golv

  Minska din energiförbrukning med regelbunden service

  När smuts och damm byggs upp i ditt ventilationskanaler kan det leda till att mer energi förbrukas. Systemet måste arbeta hårdare för att flytta luften genom kanalerna, vilket innebär att mer energi används. Genom att regelbundet rengöra ventilationskanalerna minskar energiförbrukningen vilket hjälper dig till lägre energikostnader.

  Läs mer om ventilationsrengöring

  Har skadan varit framme?

  Oavsett om skadan visar sig kräva sanering, dränering eller fuktskador i material, ser vi till att hjälpa dig åtgärda problemet. Efter att vi gjort en grundlig fuktutredning vet vi Många gånger kräver problemet att vi fuktsäkrar de utrymmen som blivit utsatta, för att förhindra att fukt tränger sig in huset på nytt.

  Efter att vi fuktsäkrat ditt hus behöver det med stor sannolikhet även göras en avfuktning. I vissa fall kan en lösning vara att installera en bra avfuktare, vilket kan förhindra en kostsam och omfattande renovering av de utsatta områdena. Vid försäkringsärenden erbjuder vi att göra en skadeutredning då vi skriver en skaderapport till försäkringsbolaget som då kan gå vidare med ärendet.

  Läs mer om vad som händer vid skador

  Har skadan varit framme?

  Oavsett om skadan visar sig kräva sanering, dränering eller fuktskador i material, ser vi till att hjälpa dig åtgärda problemet. Efter att vi gjort en grundlig fuktutredning vet vi Många gånger kräver problemet att vi fuktsäkrar de utrymmen som blivit utsatta, för att förhindra att fukt tränger sig in huset på nytt.

  Efter att vi fuktsäkrat ditt hus behöver det med stor sannolikhet även göras en avfuktning. I vissa fall kan en lösning vara att installera en bra avfuktare, vilket kan förhindra en kostsam och omfattande renovering av de utsatta områdena. Vid försäkringsärenden erbjuder vi att göra en skadeutredning då vi skriver en skaderapport till försäkringsbolaget som då kan gå vidare med ärendet.

  Läs mer om vad som händer vid skador

  Brandsanering hjälper dig brandsanering och fuktsanering

  Vad är fuktskador?

  När ett material utsätts för fuktpåverkan som det inte är avsett för eller där det inte skall vara kan det orsaka problem för en husägare i form av dålig lukt eller mikrobiell påväxt.

  Läs mer om fuktskador

  Vårt miljötänk

  Vi bedriver ett aktivt miljöarbete för att värna om vår gemensamma miljö och vi är stolta över att vi sedan många år är diplomerade för detta arbete.

  Läs mer om hur vi arbetar miljöriktigt

  Fuktutredning & luktutredning

  Vi utför komplett utredning med rapport och rekommendation. Vi tar helhetsansvar och sköter samordning. Vi använder de mest moderna och bäst beprövade metoderna för avfuktning.

  Tecken på fuktskador

  Vad är brandsanering?

  Vi erbjuder heltäckande totallösningar av alla brand och vattenskador. Bistår med total skadehantering, såsom skadebesiktning, arbetsledning och sanering av brand- och vattenskador.

  Läs mer om brandsanering

  Låt oss åtgärda dina problem

  Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

   Brandsanering Avfuktningsteknik
   Väst AB

   Beredskap dygnet runt

   SUSA Svensk Miljöbas
   Högsta kreditvänlighet från UC

   Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

   Filial Göteborg

   Lilla Holmen 3
   424 57 Gunnilse

   Filial Varberg

   Härdgatan 32
   432 32 Varberg

   Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

   Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

   Brandsanering Ocab logo