Skada – vad händer nu?

Så här går det till vid skada på ert hus eller era tillhörigheter.

Skadans hantering steg för steg

 • Dokumentation och handlingsplan
 • Akutåtgärder
 • Tillfälligt boende (evt.)
 • Evakuering av lösöre (evt.)
 • Friläggning/rivning av skadad konstruktion (evt.)
 • Sanering av skadepåverkan
 • Återställning av byggskador (evt.)
 • Återleverans av lösöre (evt.)
 • Återflytt (evt.)
 • Upphämtning av flyttlådor hos er

DOKUMENTATION OCH HANDLINGSPLAN

 • Först görs en genomgång av skadan på plats. Vid detta tillfälle dokumenteras skadorna gemensamt av oss och er.
 • Skadereglerare från försäkringsbolag kan medverka vid genomgången, men det förekommer också att enbart Brandsanering håller i detta.
 • Ni kommer att ha en viktig och aktiv roll för åtgärd av skadan, det finns många uppgifter man kan göra själv.
 • En bedömning görs hos uppdragsgivaren om skadan omfattas av försäkringens villkor.

AKUTÅTGÄRDER

 • Om akuta åtgärder krävs ordnas detta omgående. Det kan handla om hjälp med lukt, väderskydd, avfuktning, klädombyten mm. Här är det önskvärt och uppskattat att ni tar en aktiv roll.
 • Saneringsåtgärder i övrigt av skadan planeras in och tid bokas gemensamt med er för detta.

HJÄLP MED BOENDE

 • Om det inte längre är möjligt att bo kvar i lägenhet eller hus på grund av skadans omfattning kan man få ekonomisk hjälp för skäliga merkostnader för tillfälligt boende via sin hemförsäkring.
 • Försäkringsbolagen har inte förmedling av boenden, här har man själv en viktig roll. Kontakta hyresvärdar, stugförmedlare, kanske släkt har sommarstuga eller liknande.

HANTERING AV SKADAT LÖSÖRE OCH BYGGNAD

 •  Egen insats är viktig – det kan handla om sortering, röjning, tvätt av textilier, värdering av skadat lösöre mm.
 • Ni kan komma att få erbjudande om kontant ersättning som alternativ till saneringsåtgärder.
 • Vid sanering saneras och hanteras i första hand skadan på plats, både avseende lösöre och byggnad.
 • Om skadan är av sådan natur att lösöret inte kan hanteras på plats kommer lösöret att evakueras från fastigheten. I dessa fall tas lösöret till våra lokaler där vi har stora möjligheter att åtgärda skador. Skadat lösöre som ej kan åtgärdas kommer att regleras via försäkringen, eventuell kassering sker först efter detta är klart och överenskommet mellan er och skaderegleraren.
 • Om skador uppkommit på byggnaden som kräver åtgärd av snickare, målare osv så kommer detta att kopplas in.

MAGASINERING AV LÖSÖRE

 • Evakuerat och/eller sanerat lösöre magasineras tills dess att skadan är åtgärdad och allt är klart för återflytt.
 • Flyttkartonger hanteras i ett retursystem och hämtas upp av oss när ni packat upp era tillhörigheter igen.
 • Telefonnummer för bokning av upphämtning står på kartongerna.
 • Önskar ni behålla kartonger är priset 50:- /kartong

KLAR MED FLYTTLÅDORNA?

flyttlådor

Låt oss åtgärda dina problem

Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

  Brandsanering Avfuktningsteknik
  Väst AB

  Beredskap dygnet runt

  SUSA Svensk Miljöbas
  Högsta kreditvänlighet från UC

  Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

  Filial Göteborg

  Lilla Holmen 3
  424 57 Gunnilse

  Filial Varberg

  Härdgatan 32
  432 32 Varberg

  Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

  Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

  Brandsanering Ocab logo