Avfuktning av krypgrund

Det är vanligt förekommande att hus som är byggda med krypgrund eller torpargrund har problem med fuktskador och påväxt.

Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig så snart vi kan

  Fukt i krypgrunden?

  Det är vanligt förekommande att hus som är byggda med krypgrund eller torpargrund har problem med fuktskador och påväxt. På grund av förhållandena i krypgrunder är risken för mögel och röta stor. Att installera en avfuktare i grunden kan vara en kostnadseffektiv lösning istället för en kostsam konstruktionsändring av hela grunden.

  Vi på Brandsanering har lång erfarenhet av allt inom fuktsanering och hjälper mer än gärna dig med avfuktning av din krypgrund.

  Kontakta oss för hjälp med avfuktning i krypgrund

  Kontakta mig

  Behöver du min hjälp?

  Mitt namn är Tony och jag är ansvarig för alla arbeten gällande avfuktning.

  Skulle du vara i behov av avfuktning är du välkommen att kontakta mig redan idag!

  Tony Forsberg

   

  avfuktning krypgrund

  Varför uppstår mögel i en krypgrund?

  Majoriteten av krypgrunder i Sverige är byggda enligt Svensk byggnorm (SBN 75 och SBN 80). Det innebär att krypgrunden är uteluftventilerade. Luften i krypgrunden är ofta kall då solen inte kan värma upp ytan under huset. 

  Om krypgrunden dessutom står på berggrund kommer luften att kylas ner ännu mer då berget bunkrar upp kyla. Berg avger dessutom vatten som, via kapillärkraft, sipprar upp genom sprickbildningar i berget. Under sommarperioden då varm och fuktig luft tar sig in via ventilerna i krypgrunden kondenserar den varma luften utifrån med den kalla luften i krypgrunden vilket höjer luftfuktigheten.

  Mögel behöver fyra saker för att kunna växa, nedan kan du läsa mer om vad som styr mögeltillväxt:

  • Fukt – När man pratar om mögelangrepp och fukt brukar man använda begreppet RF (relativ fuktighet). Hur hög den relativa fuktigheten är spelar stor roll för mögeltillväxt. Om luften i en krypgrund innehåller mycket fukt kan byggmaterial absorbera fukten och höja fuktkvoten i materialet över lägstanivån för det som mögel behöver för att växa.
  • Temperatur – Temperaturen i krypgrunden är avgörande för mögeltillväxten. Den ”perfekta” temperaturen för mögel ligger någonstans mellan 20 – 25 grader och de flesta mögelarter behöver en temperatur någonstans mellan 0 – 40 grader för att kunna växa. Vid låga gradantal växer mögel långsamt och vid höga gradantal (vid temperaturer över 50 – 60 grader) så dör mögel och att höja temperaturen används ibland för att bekämpa exempelvis hussvamp.
  • Näring – Mögel behöver näring för att växa och om byggnadsmaterialet i krypgrunden är nedsmutsat av olika biologiska material, exempelvis jord eller damm, så är det lättare för mögel att växa.
  • Tid – Ju längre tid som möglet har haft ett gynnsamt tillväxtklimat desto större mögeltillväxt kommer att ske. Om det inte är ett gynnsamt klimat så gror inte mögelsporerna då de går ner i ”dvala” för att överleva till dess att förhållandena är mer gynnsamma. Det är därför viktigt att kontrollera och övervaka förhållandena i krypgrunden för att säkerställa att mögeltillväxt inte sker.

  Vid vilken fuktighetsgrad uppstår mögelväxt i krypgrund?

  Om den relativa fuktigheten (RF) överstiger 75% under en perion ökar risken för mögeltillväxt.

  Nedan ser du olika gränsvärden för när det är risk för mögeltillväxt:

  • Under 75% – Ingen risk för mögeltillväxt
  • Mellan 75 – 85% – Liten risk för mögeltillväxt
  • Mellan 85 – 95% – Medelhög risk för mögeltillväxt
  • Över 95% – Stor risk för mögeltillväxt

  Avfuktare för krypgrund

  En krypgrundsavfuktare kan vara en bra lösning för att motverka problemen som uppstår vid hög relativ fuktighet i krypgrunder och motverkar mögel och röta i krypgrunden.

  Vilket typ av avfuktare du behöver för just din krypgrund beror bland annat på storleken samt förhållandena i krypgrunden. Om du idag inte redan har synliga problem med mögeltillväxt kan det räcka med en lite mindre avancerad krypgrundsavfuktare som ser till att förhållandena i krypgrunden inte blir sämre. Har du å andra sidan redan problem med mögeltillväxt i krypgrunden behöver du en mer avancerad avfuktare. 

  En avfuktare ser till att hålla nere den relativa fuktigheten i krypgrunden vilket gör att förutsättningarna för att mögel ska kunna växa inte uppfylls. En avfuktare är med andra ord den kanske bästa försäkringer mot att få problem med mögeltillväxt i krypgrunden.

  Olika typer av avfuktare

  Det finns många olika typer av krypgrundsavfuktare. Några av de vanligaste är sorptionsavfuktare, termisk avfuktning och kondensavfuktare.

  Sorptionsavfuktare

  Om du har en tät krypgrund kan en sorptionsavfuktare vara ett alternativ. En sorptionsavfuktare är en effektiv lösning för att avfukta kalla områden. Sorptionsavfuktare kräver dock ganska mycket energi för att vara effektiv. I jämförelse så är en termisk avfuktare oftast ett mer energisnålt alternativ.

  Termisk avfuktare

  En krypgrundsavfuktare med termisk avfuktning är en lösning som passar de flesta krypgrunder.

  När en kall krypgrund får in varm luft under sommarmånaderna skapas det kondens vilket höjer den relativa fuktigheten vilket ökar risken för mögeltillväxt. Termisk avfuktning värmer upp luften i krypgrunden långsamt och värmer endast vid behov vilket gör att temperauren i krypgrunden höjs och motverkar risken för mögeltillväxt. Då den bara värmer vid behov är detta en energisnål lösning för problem med mögel i krypgrunden.

  Kondensavfuktare

  En kondensavfuktare transporterar luften förbi kylslangar i systemet där luften kondenseras. Vattnet som skapas samlas sedan upp i en behållare och efter detta förs den torkade luften tillbaka in i krypgrunden.

  lösningen på fukt i krypgrunden

  Kontakta oss när du behöver hjälp med att avfukta krypgrunden

  När du misstänker att du har problem med mögeltillväxt i krypgrunden är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfria besök för att göra en bedömning av problemet.

  Låt oss åtgärda dina problem

  Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

   Brandsanering Avfuktningsteknik
   Väst AB

   Beredskap dygnet runt

   SUSA Svensk Miljöbas
   Högsta kreditvänlighet från UC

   Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

   Filial Göteborg

   Lilla Holmen 3
   424 57 Gunnilse

   Filial Varberg

   Härdgatan 32
   432 32 Varberg

   Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

   Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

   Brandsanering Ocab logo