Avfuktning av vind

Det är vanligt förekommande med fukt och mikrobiell påväxt på vindar, en vanlig orsak till detta är bristfällig ventilation i bostaden vilket bör åtgärdas.

Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig så snart vi kan

  Fukt på vinden?

  Det är vanligt förekommande med fukt och mikrobiell påväxt på vindar, en vanlig orsak till detta är bristfällig ventilation i bostaden vilket bör åtgärdas.

  • Enligt en utredning gjord av Boverket finns det idag cirka 300 000 fastigheter i Sverige som har förekomst av mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå som direkt kan härledas till problem med vinden.
  • Chalmers Tekniska Högskola publicerade 2007 en studie där det framkom att 72% av alla kallvindar beräknas ha problem med fukt och mögel.

  Misstänker du att du har problem med mögel och fukt på din vind ska du kontakta oss redan idag. Vi erbjuder kostnadsfritt besök för att bedöma situationen och lämnar alltid över en offert med åtgärdsförslag och pris efter vårt besök.

  Kontakta oss för hjälp med avfuktning av vind

  Kontakta mig

  Behöver du min hjälp?

  Mitt namn är Tony och jag är ansvarig för alla arbeten gällande avfuktning av vind.

  Skulle du vara i behov av avfuktning är du välkommen att kontakta mig redan idag!

  Tony Forsberg

   

  Tak på vinden med mögelangrepp

  Vilken vind har störst risk att drabbas av mögelangrepp?

  Mögel på vinden drabbar oftast kallvindar och majoriteten av kallvindar (84%) är vindar med självdragsventilation. 

  Hus med ventilerade kallvindar har varit en byggnadskonstruktion som förekommit under flera hundra år i Sverige.

  Vad är kallvind?

  Enligt uppskattningar gjorda så har 1,3 miljoner av Sveriges cirka 2 miljoner småhus en kallvind.

  Enligt Ingemar Samuelson (Forsknings- och utvecklingschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är ventilerade kallvindskonstruktioner alltid att betraktas som riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt.

  Orsaker till att fukt och mögel bildas i en kallvind

  Orsaken till att fukt och mögel bildas är flera. Exempelvis kan varm och fuktig luft från inomhusmiljön tränga upp i vindsutrymmet och kondenseras i det kallare vindsutrymmet. 

  Läckande tak på grund av dåliga takpannor eller dålig takpapp är en annan orsak till att väta och fukt letar sig in till vindsutrymmet.

  Väderleken utomhus kan påverka kondensbildningen i vindsutrymmet. Under en varm sommardag så värms yttertaket upp och när temperaturen sedan sjunker under natten så kyls taket ner och detta kan öka den relativa fuktigheten på vinden och skapa kondens på takets insida.

  Även tilläggsisolering av vindsbjälklag kan skapa problem. Att tilläggsisolera vindbjälkslag är en kostnadseffektiv energibesparingsåtgärd. En tilläggsisolering sänker dock temperaturen på vinden vilket ökar risken för en förhöjd relativ fuktighet vilket i sin tur ökar risken för mögel och röta.

  Ytterligare en orsak till att fukt och mögel kan uppstå är när man byter värmesystem i huset. Tidigare värmdes många hus upp med hjälp av eldning i kamin men idag används detta mer sällan och andra värmekällor används istället för uppvärmning som exempelvis bergvärme. 

  När murstocken inte längre värms upp regelbundet bidrar detta till ett kallare och fuktigare vindsutrymme då vinden inte längre värms upp av murstocken. 

  Avfuktning av vind

  Ventilation av vindsutrymmen

  Ventilationen av vinden påverkar risken för problem med fukt och mögelskador. För mycket ventilation är många gånger ett problem då det innebär att fuktig luft blåser in i vindsutrymmet där byggnadsmaterialet absorberar fukten i luften. För mycket lufttillförsel innebär även att temperaturen i vinden faller vilket ökar den relativa fuktigheten. 

  För lite ventilation är inte heller att föredra då detta förhindrar den fuktiga luften att vädras ut från vinden. 

  Det är med andra ord ofta väldigt svårt att hitta den perfekta balansen mellan för mycket och för lite ventilation av vinden. 

  Lösningen på detta problem är en vindsavfuktare.

  Tecken på problem med fukt på vinden

  Vindsavfuktare

  En vindsavfuktare arbetar med att hålla nere fukten i vindsutrymmet för att förhindra skador i form av fukt och mögel på vinden. Genom att installera en avfuktare så löser du problemen som ofta uppstår i en kallvind. 

  Det finns olika typer av avfuktare på marknaden som hjälper till att avfukta vinden. De löser detta på lite olika sätt och nedan kan du läsa mer om två vanliga typer av avfuktare.

  Vindsavfuktare – Ventovind

  En typ av vindsavfuktare är Ventovind som ger en optimerad ventilation av kallvindar. Avfuktaren säkerställer att ventilationen endast sker när det är gynnsamt. Tilluftssystemet ser till att ventilera vid rätt tillfällen och skapar samtidigt en tryckbild på vinden som bryter av delar av fukttransporten upp från bostaden. Via sensorer utanför huset och inne i vindsutrymmet så avgör systemet om ventilationen ska vara av eller på för att ge bäst effekt.

  Vindsavfuktare – Trygghetsvakten

  Trygghetsvakten är en vanlig lösning för avfuktning av vind. Detta system ventilerar endast när det har en uttorkande effekt vilket förhindrar att ventilationen drar in fuktig luft i vindsutrymmet. När det är torrare luft utomhus än inne i vindsutrymmet släpper Trygghetsvaktens datorstyrda fläkt in luft vilket minskar risken för mögeltillväxt då detta sänker den relativa fuktigheten. 

  Ibland räcker det inte med att endast föra in torr luft i vindsutrymmet utan temperaturen på vinden måste höjas för att skapa rätt klimat. Det går då att komplettera Trygghetsvakten med en värmeslinga som höjer värmen på vinden.

  Kontakta oss för hjälp med avfuktning av din vind

  Har du problem med fukt och mögel på vinden eller misstänker att du kan ha ett problem ska du kontakta oss direkt. Vi har lång erfarenhet av att avfukta vindar och vi erbjuder oss alltid att komma ut för en kostnadsfri inspektion av er vind. Efter vårt besök får du även ett kostnadsfritt åtgärdsförslag samt en offert på vad det skulle kosta att åtgärda problemet.

  Låt oss åtgärda dina problem

  Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

   Brandsanering Avfuktningsteknik
   Väst AB

   Beredskap dygnet runt

   SUSA Svensk Miljöbas
   Högsta kreditvänlighet från UC

   Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

   Filial Göteborg

   Lilla Holmen 3
   424 57 Gunnilse

   Filial Varberg

   Härdgatan 32
   432 32 Varberg

   Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

   Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

   Brandsanering Ocab logo