Våra tjänster

Vi säkrar ett tryggt husägande och en bra inomhusmiljö i flera steg. Viktigt är alltid en utredning på plats för att få underlag för både förebyggande åtgärder samt åtgärder vid problem.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi utför fältmätningar samt där så krävs nödvändiga provtagningar. Efter utredning ger vi en muntlig eller skriftlig rapport med förslag på åtgärder för genomförande.

Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

Våra tjänster & kompetensområden

Vattenskada

Vid en vattenskada hjälper vi till med avfuktning. Exempelvis, våtrum, kök och vid inläckage från yttertak. Kostnaderna för arbetet beror på vad försäkringen täcker. 

Fukt & luktutredning

Våra fukttekniker utför fuktkontroll av byggnadskonstuktioner, utför provtagning och fuktmätning och skriver rapport med rekommendation.   Läs mer

Avfuktning krypgrund

Det är vanligt förekommande att hus som är byggda med krypgrund eller torpargrund har problem med fuktskador och påväxt. Att installera en avfuktare i grunden kan vara en kostnadseffektiv lösning istället för en kostsam konstruktionsändring av hela grunden. Läs mer

Avfuktning av vind

Det är även vanligt förekommande med fukt och mikrobiell påväxt på vindar, en vanlig orsak är för bristfällig ventilation i bostaden vilket bör åtgärdas. Läs mer

Syllbyte

En syll är en träregel som ofta ligger i direkt anslutning mot betongplattan.

Fram till 1978 användes ofta trä impregnerat med det numera förbjudna ämnet pentaklorfenol. När syllar som är behandlade med olika fenoler blir fuktiga kan det bildas kraftigt avvikande lukt. Den kraftiga lukten binder i kläder och material och det rekommenderas att dessa syllar byts ut. Läs mer 

Ventilerade golv

För hus som drabbas av fukt i källaren eller förhöjd fukthalt i bottenplattan kan ventilerade golv vara ett alternativ, ofta i kombination med dränering av husets grund. Läs mer

Täthetskontroll vid nyproduktion

Vid nyproduktion utför vi täthetskontroller med Blowdoor och läcksökning via luftflödesmätare eller värmekamera (termografering). Vi utför även fuktmätning i träkonstruktionen, syllar och betong. Under produktionen kan vi ta rollen som fuktansvariga. Läs mer här

Brandsanering

Vi erbjuder heltäckande totallösningar av alla brand- och vattenskador. Vi bistår med total skadehantering såsom skadebesiktning, arbetsledning och sanering av brand- och vattenskador. Läs mer

Asbestsanering

Asbestsanering är ett område som är omgärdat av ett omfattande regelverk vilket beror på att asbest är cancerframkallande och kan även orsaka andra allvarliga sjukdomar. Läs mer

Luktsanering & rekonditionering

Problem med lukt eller skador på varuparti? Vi är er partner för värdesäkring och åtgärd av luktproblem, påväxt och transportskador! Vi löser snabbt och effektivt stora såväl som små partier av varor och textilier. Läs mer

Specialsanering

Vi har många års erfarenhet av saneringar av skadegörelse, sanitära olägenheter etc. Läs vidare

När det händer vi löser det!

Skadelösningar och åtgärder med helhetsgrepp för:

 • Försäkringsbolag
 • Kommuner
 • Landsting
 • Hyresfastighetsägare
 • Företag
 • Husägare
 • Bostadsrättsföreningar

Våra
kompetensområden:

 • Rapport och kalkylering i Meps
 • Korrekt åtgärdsbedömning
 • Värdesäkring
 •  Kloridmätning för rätt åtgärder
 • Fuktmätning med åtgärdsförslag
 • Sanering av sot, lukt, fukt och föroreningar
 • Patentering/spärrmålning
 •  Lösörehantering
 • Värdering skadat lösöre
 • Dokumentation
 • Magasinering med kontrollerad luftfuktighet i egna lokaler
 • Inomhusmiljö
 • Fuktrelaterade skador

Kontrollerad friläggning och rivning:

 • Miljöinventering
 • Arbetsmiljöansvar
 • Rivning
 • Asbestsanering
 •  PCB analys och sanering

Lösningar för hus- och fastighetsägare:

 • Fuktproblem
 • Krypgrunder
 • Vindar
 • Dränering
 • Syllbyten

Vi bistår med totallösning:

 • Skadebesiktning
 • Åtgärdsplanering
 • Arbetsledning
 • Skadeåtgärd
 • Samordning av entreprenörer
 • Omflyttning
 • Magasinering
 • Installation

Skadesaneringar:

 •  Brandskador

 •  Torrkokning

 • Skador efter pulversläckning

 • Elektroniksanering

 • Vattenskador

 • Översvämning från vatten & avlopp

 • Blod, misär och sanitär olägenhet

 • Nikotin

Äkta hussvamp:

 • Utredning

 • Provtagning

 • Åtgärdsförslag

 • Sanering

Nyproduktion och inomhusmiljö:

 • Fuktmätning enligt RBK
 • Provtryckning
 • Volymavfuktning
 • Utredningar
 • Auktoriserade provtagare Eurofins Pegasuslab, Uppsala Läs om detta här

Varupartier:

 • Rekonditionering transportskador

 • Sanering påväxt

 • Åtgärd av luktproblem

 • Ohyra

Övriga arbeten:

 • Industrirengöring

 • Specialsanering

 • Byggstädning

 • Evakuering

Låt oss åtgärda dina problem

Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

  Brandsanering Avfuktningsteknik
  Väst AB

  Beredskap dygnet runt

  SUSA Svensk Miljöbas
  Högsta kreditvänlighet från UC

  Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

  Filial Göteborg

  Lilla Holmen 3
  424 57 Gunnilse

  Filial Varberg

  Härdgatan 32
  432 32 Varberg

  Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

  Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

  Avfuktningsteknik logo