Vad är fuktskador? 

När ett material utsätts för fuktpåverkan som det inte är avsett för eller där det inte skall vara kan det orsaka problem för en husägare i form av dålig lukt eller mikrobiell påväxt.

Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig så snart vi kan

  Typ av fuktskador

  Mögel

  Mögel är den dagliga benämningen på fenomenet mikrobiell påväxt som kan drabba våra boendemiljöer. Mikrobiella svampar trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation, brister i byggnadskonstruktion eller bristfälligt fuktskydd. Mikrobiell påväxt i byggnader kan vara hälsofarligt och forskningen visar ett samband mellan denna typ av problem och ohälsa.

  Syll / lukt

  Avvikande lukt i huset kan ha flera orsaker. Vanligtvis kopplar man fenomenet till mikrobiell påväxt men efter analys kan orsaken faktiskt visa sig vara en annan. Fram till 1978 användes ofta trä impregnerat med det numera förbjudna ämnet pentaklorfenol. När syllar som är behandlade med olika fenoler blir fuktiga kan det bildas kraftigt avvikande lukt. Den kraftiga lukten binder i kläder och material och det rekommenderas att dessa syllar byts ut.

  Äkta hussvamp

  En annan medlem i gruppen av mikrobiella svampar är hussvamp. Flera medlemmar i familjen finns, mest känd är den äkta hussvampen. Denna svamp kan ligga latent i trähus och vänta på rätt förutsättningar för att kunna bryta ut. Svampen orsakar ofta kostsamma rötskador i husets stomme. Unikt för hussvampen är att den kan bilda ett långt rotsystem som transporterar fukt från en källa långt bort från själva angreppspunkten och på så sätt skapa en gynnsam miljö för sig själv att växa till och orsaka skada.

  Områden där man ofta hittar fukt:

  Vind

  – Kallvind och kondens
  – Inläckage

  Torpargrund / krypgrund

  – Markfukt
  – Påverkan på bjälklag
  – Årstidsvariation

  Källare

  – Dräneringsproblem
  – Konstruktionsbrister

  Golv, väggar och tak

  – Ledningsläckor
  – Avlopp
  – Inläckage

  Bottensyllar

  – Fuktpåverkan från mark

  Låt oss åtgärda dina problem

  Berätta om din situation genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer så fort vi hunnit gå igenom din förfrågan.

   Brandsanering Avfuktningsteknik
   Väst AB

   Beredskap dygnet runt

   SUSA Svensk Miljöbas
   Högsta kreditvänlighet från UC

   Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

   Filial Göteborg

   Lilla Holmen 3
   424 57 Gunnilse

   Filial Varberg

   Härdgatan 32
   432 32 Varberg

   Medlem | Saneringsföretagens Riksförbund

   Diplomerad verksamhet | Svensk Miljöbas

   Avfuktningsteknik logo