Behöver du hjälp med en Vattenskada?

Vid en vattenskada hjälper vi till med avfuktning. Exempelvis, våtrum, kök och vid inläckage från yttertak. Kostnaderna för arbetet beror på vad försäkringen täcker.

För mer detaljerad information kontakta oss direkt.
010 – 161 20 00 eller på info@fuktsanering.se

Våra övriga kompetensområden är:

  • Avfuktning av krypgrund
  • Avfuktning av vind
  • Syllbyte
  • Dränering
  • Ventilerade golv
  • Täthetskontroll vid nyproduktion
  • Sanering
  • Besiktning och utredning