miljödiplom

Stolta innehavare av miljödiplom sedan 2010!

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete för att värna om vår gemensamma miljö och vi är stolta över att vi sedan många år är diplomerade för detta arbete.

Vårt mål är att vårt arbete hos er som kund också skall kunna resultera i vinst för vår miljö – t.ex. genom minskad energiförbrukning och minskat resurs-slöseri.

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla våra system och metoder för att minimera både direkt miljöpåverkan och avfallsmängder. T.ex. har vårt arbete inneburit att vi kunnat utesluta skadliga miljögifter från en stor del av våra saneringsåtgärder av såväl bakterier som mikrobiell påväxt. Vi lägger också stor vikt vid att inte överutnyttja våra gemensamma resurser – våra åtgärder skall alltid innebära ett så litet ingrepp i er fastighet som möjligt. Det spar både pengar och vår miljö!

Med över 30 års erfarenhet lägger vi alltid lika stor vikt vid kompetenta och flexibla lösningar med hög servicenivå och ett gott miljösamvete!

Här kan du läsa vår miljöpolicy
Här kan du se vårt aktuella miljödiplom

Tänk på vår miljö i stort och smått – tillsammans kan vi göra skillnad!