Vår verksamhet är miljödiplomerad, som en garant för minsta möjliga miljöpåverkan av vår verksamhet.

Som en del i vårt miljöarbete har vi antagit en miljöpolicy som pekar ut riktningen för våra verksamheter. Med 30 års erfarenhet lägger vi alltid lika stor vikt vid att hålla en hög servicenivå och erbjuda flexibla lösningar.

Vi är ett stabilt företag som går in för att hålla vad vi lovar!

Vill du läsa vår miljöpolicy
Vill du se vårt aktuella miljödiplom
Vill du läsa vår miljöberättelse

Vi lägger alltid lika stor vikt vid att hålla en hög servicenivå och erbjuda flexibla lösningar

miljödiplom