Typ av skador

Mögel


Mögel är den dagliga benämningen på fenomenet mikrobiell påväxt som kan drabba våra boendemiljöer. Mikrobiella svampar trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation, brister i byggnadskonstruktion eller bristfälligt fuktskydd. Mikrobiell påväxt i byggnader kan vara hälsofarligt och forskningen visar ett samband mellan denna typ av problem och ohälsa.

syll / Lukt


Avvikande lukt i huset kan ha flera orsaker. Vanligtvis kopplar man fenomenet till mikrobiell påväxt men efter analys kan orsaken faktiskt visa sig vara en annan.

Fram till 1978 användes ofta trä impregnerat med det numera förbjudna ämnet pentaklorfenol. När syllar som är behandlade med olika fenoler blir fuktiga kan det bildas kraftigt avvikande lukt. Den kraftiga lukten binder i kläder och material och det rekommenderas att dessa syllar byts ut.

äktahussvamp


En annan medlem i gruppen av mikrobiella svampar är hussvamp. Flera medlemmar i familjen finns, mest känd är den äkta hussvampen. Denna svamp kan ligga latent i trähus och vänta på rätt förutsättningar för att kunna bryta ut. Svampen orsakar ofta kostsamma rötskador i husets stomme. Unikt för hussvampen är att den kan bilda ett långt rotsystem som transporterar fukt från en källa långt bort från själva angreppspunkten och på så sätt skapa en gynnsam miljö för sig själv att växa till och orsaka skada.

Områden där man ofta hittar fukt är:

VIND


– Kallvind och kondens
– Inläckage

Källare


– Dräneringsproblem
– Konstruktionsbrister

Bottensyllar


– Fuktpåverkan från mark

Torpargrund / krypgrund


– Markfukt
– Påverkan på bjälklag
– Årstidsvariation

Golv, väggar och tak


– Ledningsläckor
– Avlopp
– Inläckage