Vanliga tecken på fuktskador

Avvikande lukt


Kläder luktar illa


Synlig påväxt


Fuktmärken på ytskikt


Sviktande golv


Ohälsa kan vara relaterat