Våra kompetensområden

Avfuktning av krypgrund

Det är vanligt förekommande att hus som är byggda med krypgrund eller torpargrund har problem med fuktskador och påväxt. Att installera en avfuktare i grunden kan vara en kostnadseffektiv lösning istället för en kostsam konstruktionsändring av hela grunden.

Läs mer

Avfuktning av vind

Det är även vanligt förekommande med fukt och mikrobiell påväxt på vindar, en vanlig orsak är för bristfällig ventilation i bostaden vilket bör åtgärdas.

Läs mer

Syllbyte

En syll är en träregel som ofta ligger i direkt anslutning mot betongplattan.

Fram till 1978 användes ofta trä impregnerat med det numera förbjudna ämnet pentaklorfenol. När syllar som är behandlade med olika fenoler blir fuktiga kan det bildas kraftigt avvikande lukt. Den kraftiga lukten binder i kläder och material och det rekommenderas att dessa syllar byts ut.

Läs mer

Dränering

Hus med otillräcklig dränering av mark runt källaren riskerar att drabbas av fuktinträngning i grundmur och bottenplatta. Fuktiga grundmurar orsakar problem med släpp av puts, bubblor i färg och även påväxt och avvikande lukter på och i trämaterial i anslutning till drabbade områden. För att åtgärda problemen bör husets grund dräneras om.

Läs mer

Ventilerade golv

För hus som drabbas av fukt i källaren eller förhöjd fukthalt i bottenplattan kan ventilerade golv vara ett alternativ, ofta i kombination med dränering av husets grund.

Läs mer

Täthetskontroll vid nyproduktion

Vid nyproduktion utför vi täthetskontroller med Blowdoor och läcksökning via luftflödesmätare eller värmekamera (termografering). Vi utför även fuktmätning i träkonstruktionen, syllar och betong. Under produktionen kan vi ta rollen som fuktansvariga.

Läs mer

Vattenskada

Vid en vattenskada hjälper vi till med avfuktning. Exempelvis, våtrum, kök och vid inläckage från yttertak. Kostnaderna för arbetet beror på vad försäkringen täcker.

Läs mer

Sanering

Vi har många års erfarenhet av asbestsanering såsom eternitfasader och tak, rörisoleringar, fästmassor.

Vi kan även hjälpa till med saneringar av skadegörelse, sanitära olägenheter.

Läs mer

Radonmätning

Vi har utbildad personal som kan utföra mätning av radongas. Radon är en radioaktiv ädelgas som påträffas både i mark och vissa typer av byggnadsmaterial.

Radon har sitt ursprung ifrån uran. Den vanligaste orsaken till radonproblem är den ifrån marken, den så kallade markradonen, och den finns i mindre eller större mängd i marken, men den kan också komma ifrån byggnadsmaterial.

Läs mer