Så här jobbar våra fukttekniker

Utredning, rapport och rekommendation

 • Fuktkontroll av byggnadskonstruktioner
 • Provtagning
 • Fuktmätning

Vi utför fuktmätningar enligt AMA Hus 11

Helhetsansvar och samordning

Vi tar ett helhetsansvar för genomförande och vi har lång erfarenhet att samordna tillsammans med underentreprenörer.

Metod för avfuktning

Beroende på analysens resultat rekommenderar vi den mest lämpliga lösningen. Vi använder sorptionsavfuktare eller termisk avfuktning med hydrodynamisk ventilation

Tillvägagångssätt för våra fukttekniker

Första steget för att känna trygghet i sitt ägande är att få en status på sitt hus och vad som behöver göras. Vi börjar alltid med en utredning. Vi går igenom huset och dess konstruktion, genomför fuktmätning samt gör där så krävs nödvändiga provtagningar.

Utredningarna är indelade i tre nivåer:

 • Nivå 1
  • En övergripande okulär utredning av alla tillgängliga och synliga ytor. Av de risker som upptäckts görs även en gradering. Muntlig rapport på plats.
 • Nivå 2
  • Den fördjupade utredningen analyserar djupare med bland annat fuktprovtagning och ingrepp i konstruktion. Med skriftlig rapport.
 • Nivå 3
  • Materialprovtagning för skadeanalys. Fuktprofil i betongplattan.
  • Åtgärds och kostnadsförslag.
person som gör mätning

När utredningen är klar sammanställer vi resultatet i en muntlig eller skriftlig rapport.

personal på kundbesök

Utifrån utredningen ger vi rekommendationer om lämpliga nästa steg och när sådana bör genomföras, både i förebyggande syfte samt åtgärder gällande redan uppkomna skador.

kundsupport

Vi tar ett helhetsansvar för våra föreslagna åtgärder och hjälper er hela vägen tills dess att skadan är åtgärdad med våra egna duktiga medarbetare och våra samarbetspartners.

maskin