Behöver du hjälp med Dränering?

Hus med otillräcklig dränering av mark runt källaren riskerar att drabbas av fuktinträngning i grundmur och bottenplatta.

Fuktiga grundmurar orsakar problem med släpp av puts, bubblor i färg och även påväxt och avvikande lukter på och i trämaterial i anslutning till drabbade områden. För att åtgärda problemen bör husets grund dräneras om.

För mer detaljerad information kontakta oss direkt.
010 – 161 20 00 eller på info@fuktsanering.se

Våra övriga kompetensområden är:

  • Avfuktning av krypgrund
  • Avfuktning av vind
  • Syllbyte
  • Dränering
  • Ventilerade golv
  • Täthetskontroll vid nyproduktion
  • Sanering
  • Besiktning och utredning