Behöver du hjälp med AVFUKtNING av er krypgrund?

Det är vanligt förekommande att hus som är byggda med krypgrund eller torpargrund har problem med fuktskador och påväxt.

Att installera en avfuktare i grunden kan vara en kostnadseffektiv lösning istället för en kostsam konstruktionsändring av hela grunden.

För mer detaljerad information kontakta oss direkt.
010 – 161 20 00 eller på info@fuktsanering.se

Våra övriga kompetensområden är:

  • Avfuktning av krypgrund
  • Avfuktning av vind
  • Syllbyte
  • Dränering
  • Ventilerade golv
  • Täthetskontroll vid nyproduktion
  • Sanering
  • Besiktning och utredning